May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Republic of Congo in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Republic of Congo in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Republic of Congo in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng Hoà Congo vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.