May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Djibouti tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Djibouti tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Djibouti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Djibouti tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Djibouti tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Djibouti
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Djibouti in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Djibouti in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Djibouti in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Djibouti Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Djibouti vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.