May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Eritrea tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Eritrea tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Eritrea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Eritrea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Eritrea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Eritrea
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Eritrea in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Eritrea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Eritrea in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Eritrea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Eritrea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.