May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Fiji tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Fiji tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Fiji
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Fiji in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Fiji in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Fiji in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Fiji Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Fiji vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.