April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hà Lan tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Hà Lan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hà Lan 🇳🇱 Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague, the Netherlands 🇳🇱 Điện thoại: +31 070 3648917 – 3644300 Fax: +31 070 3648656 Email: vnembassy.nl@mofa.