April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Hy Lạp
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hy Lạp 🇬🇷 Địa chỉ: 20 Diamandidou street, 15452 Paleo psychiko, Athens, Greece 🇬🇷 Điện thoại: +30 210 612 8733; +30 210 675 3080 Fax: +30 210 612 8734 Email: vnemb.gr@gmail.