May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Macedonia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Macedonia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Macedonia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Macedonia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Macedonia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Macedonia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.