May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự của Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Mongolia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Số 84 đường Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Honorary Consulate of Mongolia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : No. 84 Thich Minh Nguyet Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City (HCMC).

Embassy of Mongolia in Hanoi Address : Villa 6, Van Bao Street, Van Phuc Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 3845 3009 | in Hanoi : 3845 3009 | outside Hanoi : 024 3845 3009 | outside Vietnam : 0084 24 3845 3009 Fax: 024 3845 4954, E-Mail: mongembhanoi@vnn.