May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Nepal tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Nepal tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Nepal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nepal tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Nepal tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Nepal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Nepal in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Nepal in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Nepal in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nepal Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nepal vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.