April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán New Zealand tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán New Zealand tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại New Zealand 🇳🇿 Địa chỉ: Level 21- Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terace, Wellington 6011 🇳🇿 Điện thoại: 4735912 Fax: 4735913 Email: embassyvn@clear.net.