May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Romania tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Romania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Romania tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Romania tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Romania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Romania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : No.214 Vo Thi Sau street, ward 7, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC) Working hours : Monday to Friday, 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3989 8989 Fax : (028) 3932 1886 Email : hcm@romania.

Embassy of Romania in Hanoi Address : No. 5, Le Hong Phong Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam.