April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Singapore tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Singapore tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Singapore
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Singapore in Hanoi Address : No. 41 & 43, Tran Phu Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Office Hours: Mon – Fri | 8.

Citizens of Singapore won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, you should apply for a visa.