April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Singapore tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Singapore tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887 Điện thoại:64625938 (tổng đài) Fax: 64689863 Email: vnemb.sg@mofa.