May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Slovenia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Slovenia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Slovenia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Slovenia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Slovenia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Slovenia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Slovenia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.