May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Somalia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Somalia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Somalia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Somalia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Somalia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Somalia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Somalia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Somalia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Somalia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Somalia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.