April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Triều Tiên (North Korea) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Triều Tiên (North Korea) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Triều Tiên (North Korea) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Korea (North) in Hanoi Address : 25 Cao Ba Quat Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone : 024 3845 3008 | in Hanoi : 3845 3008 | outside Hanoi : 024 3845 3008 |  outside Hanoi : 0084 24 3845 3008 Fax : 024 3823 1221 Email : dprkemb.hanoi@gmail.

Citizens of North Korea are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of North Korea are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.