May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Úc (Australia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Quán Úc (Australia) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Australia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Australian Embassy in Hanoi Address : 08 Dao Tan Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam General enquiries : +84 24 3774 0100 Visa enquiries : 1900 565 639 (for calls within Vietnam) | +84 28 3521 2000 (for calls from overseas) Consular and passport enquiries +84 24 3774 0100 Email: consular.hanoi@dfat.