May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ukraine tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Ukraine
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Ukraine in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : floor 11, suite 03-06 Vincom Center, 72 Le Thanh Ton street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:30 – 12:00 | 14:00 – 17:30 Phone : (028) 3911 8304 Fax : (028) 3911 8303 Email: luyenvu.

Embassy of Ukraine in Hanoi Address: 06 Le Hong Phong Street, Ba Binh District, Hanoi City, Vietnam Phone: (024) 37-34-44-92 | in Hanoi : 37-34-44-92 | outside Hanoi : 024  37-34-44-92 | outside Vietnam : 0084 24 37-34-44-92 Fax: (024) 37-34-44-97 Email: emb_vn@mfa.gov.