May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Zambia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Zambia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Zambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Zambia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Zambia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Zambia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Zambia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Zambia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.