June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thai Binh

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thai Binh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1701D – Tran Hung Dao – Thai Binh

 • Location : 433 Tran Hung Dao street, Tran Hung Dao ward, Thai Binh city, Thai Binh province
 • Phone : (0227) 3834 013
 • Fax : (0227) 3836 574
 • Email : ttdk1701s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/BsQgHJozW42mRy1FA

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1702D – Dong Hung – Thai Binh

 • Location : Nam Quan village, Dong Cac commune, Dong Hung district, Thai Binh province
 • Phone : (0227) 3550 668
 • Fax : (0227) 3550 669
 • Email : trungtamdangkiem1702d@gmail.com
 • Website : http://dangkiemthaibinh.com
 • Google map : https://goo.gl/maps/AKmUe72FhRucoGxN7
TAGS Thai Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Thai Binh Province Address : Ba Muoi Thang Sau Street, De Tham Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 798 Fax : N/A Email : sogddtthaibinh@gmail.com Website : http://thaibinh.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : đường 30/6, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 798 Fax : N/A Email : sogddtthaibinh@gmail.com Website : http://thaibinh.

Construction Department of Thai Binh Province Address : 138 Le Loi Street, De Tham Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 447 Fax : (0227) 3836 173 Email : soxaydung@thaibinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 138 đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 447 Fax : (0227) 3836 173 Email : soxaydung@thaibinh.gov.

Health Department Of Thai Binh Province Address : 239 Hai Ba Trung Street, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 392 Fax : N/A Email : soyte@thaibinh.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 239 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 392 Fax : N/A Email : soyte@thaibinh.gov.

Transportation Department of Thai Binh Province Address : 414 Tran Hung Dao Street, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3645 677 Fax : N/A Email : sogtvt@thaibinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 414 đường Trần Hưng Đạo, thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3645 677 Fax : N/A Email : sogtvt@thaibinh.gov.