March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Giang

  • Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Số điện thoại : (0204) 3859 605
  • Email : phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.vn
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Giang

  • Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
  • Điện thoại: (0204) 3854 317
  • Fax : (0204) 3854 923 ,
  • Email : skhdt@bacgiang.gov.vn
  • Website : https://skhdt.bacgiang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/8MKGUzTWKZmu35vV8
TAGS Bac Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Điện thoại: (0204) 3854 317 Fax : (0204) 3854 923 , Email : skhdt@bacgiang.gov.

Justice Department in Bac Giang province Address : floor 4, Bac Giang Administration Center, Square 3/2, Bac Giang city, Bac Giang province. Phone : (0204) 3854511 Fax : (0204) 3851 508 Email: stp@bacgiang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : tầng 4, Tòa nhà khối chuyên môn, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : (0204) 3854511 Fax : (0204) 3851 508 Email: stp@bacgiang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang  Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : 0204.

Bac Giang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Giang Province (Bac Giang CDC) Address : 45 Nghĩa Long street, Trần Phú ward, Bac Giang city, Bac Giang Province. Phone : (0204) 3852.

VNVC Bac Giang: Address : Hapro Building, 3/2 Square, Hoang Van Thu ward, Bac Giang city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the list of locations in Bac Giang for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.