March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hoà Bình 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hoà Bình 

Địa chỉ : phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại : 0692709599

Fax : 02183855311

Website : https://hoabinh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/juqvApggp6E2UQrc7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hoà Bình sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Hoa Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Hoa Binh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hoa Binh Province (Hoa Binh CDC) Address : Group 14, Thịnh Lang ward, Hoa Binh city, Hoa Binh Province. Website : https://ksbthoabinh.

Here’s below the location in Hoa Binh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Hoa Binh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Hoa Binh Immigration Office Address : Phuong Lam Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Phone : 0692709599, Fax: 02183855311 Website : https://hoabinh.xuatnhapcanh.