The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Hoa Binh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2801S – QL 6 – Dong Tien – Hoa Binh Location : Km 71+100 national highway 6, Dong

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hòa Bình, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2801S – Đồng Tiến – Hoà Bình Địa chỉ : Km 71+100, Quốc lộ 6, phường Đồng Tiến, thành phố

Education and Training Department of Hoa Binh Province Address : 307 Ly Nam De Street, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province Phone : (0218) 3855 779 | 0912483030 (hotline) Fax : N/A Email : vanphong@hoabinh.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 307 đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại : (0218) 3855 779 | 0912483030 (hotline) Fax : N/A Email : vanphong@hoabinh.edu.

Construction Department of Hoa Binh Province Address : Phan Boi Chau Street, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province. Phone : (0218) 3854 206 Fax : (0218) 3881 433 Email : sxd@hoabinh.

Sở Xây Dựng Hòa Bình
May 31, 2021 · TAGS Hoa Binh

Sở Xây Dựng tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : đường Phan Bội Châu, phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Điện thoại : (0218) 3854 206 Fax : (0218) 3881 433 Email : sxd@hoabinh.

Hoa Binh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Hoa Binh

Health Department Of Hoa Binh Province Address : 98 Tran Hung Dao Street, Su Ngoi Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province Phone : (0218) 3852 050 Fax : (0218) 3852 050 Email : soyte@hoabinh.gov.

Sở Y Tế Hòa Bình
May 24, 2021 · TAGS Hoa Binh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Điện thoại : (0218) 3852 050 Fax : (0218) 3852 050 Email : soyte@hoabinh.gov.

Transportation Department of Hoa Binh Province Address : No. 724, group 1, Dong Tien ward, Hoa Binh city, Hoa Binh Province Phone : (0218) 3852 124 Fax : (0218) 3894 771 Email : sgtvt@hoabinh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : Số 724, tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Điện thoại : (0218) 3852 124 Fax : (0218) 3894 771 Email : sgtvt@hoabinh.gov.

1 2 3