June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Hoa Binh

Education and Training Department of Hoa Binh Province

  • Address : 307 Ly Nam De Street, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
  • Phone : (0218) 3855 779 | 0912483030 (hotline)
  • Fax : N/A
  • Email : vanphong@hoabinh.edu.vn
  • Website : http://hoabinh.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/tw2sgn1EpEF7oqceA
TAGS Hoa Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 307 đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại : (0218) 3855 779 | 0912483030 (hotline) Fax : N/A Email : vanphong@hoabinh.edu.

Construction Department of Hoa Binh Province Address : Phan Boi Chau Street, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province. Phone : (0218) 3854 206 Fax : (0218) 3881 433 Email : sxd@hoabinh.

Sở Xây Dựng tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : đường Phan Bội Châu, phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Điện thoại : (0218) 3854 206 Fax : (0218) 3881 433 Email : sxd@hoabinh.

Health Department Of Hoa Binh Province Address : 98 Tran Hung Dao Street, Su Ngoi Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province Phone : (0218) 3852 050 Fax : (0218) 3852 050 Email : soyte@hoabinh.gov.

Sở Y Tế Hòa Bình
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Điện thoại : (0218) 3852 050 Fax : (0218) 3852 050 Email : soyte@hoabinh.gov.

Transportation Department of Hoa Binh Province Address : No. 724, group 1, Dong Tien ward, Hoa Binh city, Hoa Binh Province Phone : (0218) 3852 124 Fax : (0218) 3894 771 Email : sgtvt@hoabinh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : Số 724, tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Điện thoại : (0218) 3852 124 Fax : (0218) 3894 771 Email : sgtvt@hoabinh.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hoa Binh province Address : 755 Cu Chinh Lan street, Phuong Lam ward, Hoa Binh city, Hoa Binh province Phone : (0218) 3852 044 Email : solaodong@hoabinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 755 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Điện thoại : (0218) 3852 044 Email : solaodong@hoabinh.gov.