March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Thái Nguyên 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên 

Địa chỉ : số 17 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại : 0692.669166 – 0912.091.944

Fax : 0280.3859488

Website : https://thainguyen.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/buo1NVbyjQNL9wTG9

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Thai Nguyen CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Thai Nguyen Province (Thai Nguyen CDC) Address : 971 Dương Tự Minh street, Hoàng Văn Thụ ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3841204 Email : tochucytdp@gmail.

VNVC Thai Nguyen: Address : 38 Minh Cau street (extension), Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Thai Nguyen for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Thai Nguyen city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Thai Nguyen Immigration Office Address : 17 Cach Mang Thang 8 street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City. Phone : 0692.