April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Vinh Phuc

Department of Planning & Investment in Vinh Phuc province

  • Address : 40 Nguyen Trai street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province
  • Phone : (0211) 3862 480
  • Fax : (0211) 3862 480
  • E-mail : sokhdt@vinhphuc.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/7mHnUkydng27M65ZA

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Vinh Phuc
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Vinh Phuc province ▹ Business Registration Office in Vinh Phuc province Address : 40 Nguyen Trai street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province Phone : (0211) 3840 610 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ: số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 3862 480 Fax : (0211) 3862 480 E-mail : sokhdt@vinhphuc.gov.

Tỉnh Vĩnh Phúc ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 3840 610 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Vinh Phuc province Address : 12 Truong Chinh street, Dong Da ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc province. Phone : (0211) 3862 606 Fax : (0211) 3721 265 Email : sotp@vinhphuc.

Sở Tư Pháp Tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 12 đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : (0211) 3862 606 Fax : (0211) 3721 265 Email : sotp@vinhphuc.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc  Địa chỉ : Trụ sở Phòng cháy (cũ), xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : 0904.

Vinh Phuc CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Vinh Phuc Province (Vinh Phuc CDC) Address : 10 Hai Bà Trưng street, Đống Đa ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc Province. Phone : (0211) 3 862 646; Email: cdcvinhphuc@vinhphuc.