May 16, 2021
Blog

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thái Nguyên

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên

  • Địa chỉ : số 350 đường chợ tạm Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  • Điện thoại : (0208) 3856 534
  • Fax : (0208) 3856 026
  • Email : sogtvt@thainguyen.gov.vn
  • Website : http://sogtvt.thainguyen.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mMVQyLqCfdj5Kpbo7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thai Nguyen province Address : 2A Phu Lien street, Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3 854 911 Fax : (0208) 3 759 391 Email : soldtbxh@thainguyen.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 2A đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3 854 911 Fax : (0208) 3 759 391 Email : soldtbxh@thainguyen.gov.

Department of Planning & Investment in Thai Nguyen province Address : 18 Nha Trang Street, Trung Vuong ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3855 688 Fax : (0208) 3855 688 Email : sokhdt@thainguyen.gov.

Thai Nguyen province ▹ Business Registration Office in Thai Nguyen province Address : 18 Nha Trang Street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3854 237 Email : dkkd.thainguyen@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3855 688 Fax : (0208) 3855 688 Email : sokhdt@thainguyen.gov.

Tỉnh Thái Nguyên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3854 237 Email : dkkd.thainguyen@gmail.

Justice Department in Thai Nguyen province Address : 07 Cách Mạng Tháng Tám street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province. Phone : (0208) 3855 545 Fax : (0208) 3855 545 Email : sotuphap@thainguyen.

Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 07 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3855 545 Fax : (0208) 3855 545 Email : sotuphap@thainguyen.

Department of Foreign Affairs in Thai Nguyen province Address : 09 Hùng Vương street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province. Phone : (0228) 3855 288 (Add the area code 0228 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 228 if calling from outside Vietnam) Fax : (0208) 3855 417 Email : songoaivu@thainguyen.