April 3, 2021
immigration

Thai Nguyen Business Registration Office

Thai Nguyen province

▹ Business Registration Office in Thai Nguyen province

  • Address : 18 Nha Trang Street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
  • Phone : (0208) 3854 237
  • Email : dkkd.thainguyen@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Thai Nguyen province

  • Address : 18 Nha Trang Street, Trung Vuong ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
  • Phone : (0208) 3855 688
  • Fax : (0208) 3855 688
  • Email : sokhdt@thainguyen.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.thainguyen.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/vNJ1RtRSStD4f4r16
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Thai Nguyen province Address : 18 Nha Trang Street, Trung Vuong ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3855 688 Fax : (0208) 3855 688 Email : sokhdt@thainguyen.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3855 688 Fax : (0208) 3855 688 Email : sokhdt@thainguyen.gov.

Tỉnh Thái Nguyên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3854 237 Email : dkkd.thainguyen@gmail.

Justice Department in Thai Nguyen province Address : 07 Cách Mạng Tháng Tám street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province. Phone : (0208) 3855 545 Fax : (0208) 3855 545 Email : sotuphap@thainguyen.

Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 07 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3855 545 Fax : (0208) 3855 545 Email : sotuphap@thainguyen.

Department of Foreign Affairs in Thai Nguyen province Address : 09 Hùng Vương street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province. Phone : (0228) 3855 288 (Add the area code 0228 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 228 if calling from outside Vietnam) Fax : (0208) 3855 417 Email : songoaivu@thainguyen.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên  Địa chỉ : số 17 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : 0692.

Thai Nguyen CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Thai Nguyen Province (Thai Nguyen CDC) Address : 971 Dương Tự Minh street, Hoàng Văn Thụ ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3841204 Email : tochucytdp@gmail.