March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Nghệ An

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Nghệ An

  • Địa chỉ : số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại : (0238) 3844 636
  • Fax : (0238) 3844 974
  • Email : khdt@nghean.gov.vn
  • Website : http://khdt.nghean.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/8fsYxNwjHnRGK74r7

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Nghe An
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tỉnh Nghệ An ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Số điện thoại : (0238) 3566 886 Email : dkkd@khdt.nghean.

Justice Department in Nghe An province Address : 56 Nguyen Thị Minh Khai street, Vinh city, Nghe An province. Phone : (0238) 3842 283 Email : tp@nghean.

Sở Tư Pháp Nghệ An
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại : (0238) 3842 283 Email : tp@nghean.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An  Địa chỉ : Số 7 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại : 0692907212 Fax : 0692907210 Website : https://nghean.

Nghe An CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Nghe An Province (Nghe An CDC) Address : 140 Lê Hồng Phong street, Vinh city, Nghe An Province. Phone : 02383844612 Map : https://goo.

VNVC Vinh city: Address : 17B Mai Hac De street, Quan Bau ward, Vinh city, Nghe An. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the list of 2 locations in Nghe An for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.