March 18, 2021
immigration

Sở Tư Pháp Lạng Sơn

Sở Tư Pháp Tỉnh Lạng Sơn

  • Địa chỉ : số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại : (0205) 3870 354 | Hotline : 0888 296 588
  • Fax : (0205) 3863 336
  • Email : sotp@langson.gov.vn | vanphongstpls@gmail.com
  • Website : https://sotp.langson.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/aqcjzC4ZXCU3RbEc7

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.

TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn  Địa chỉ : số 12 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại : 0692569158 Fax : 02053812146 Website : https://langson.

Lang Son CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lang Son Province (Lang Son CDC) Address : 48 Trần Hưng Đạo street, Chi Lăng ward, Lang Son city, Lang Son Province. Phone : 02053812147 Email : cdclangson@gmail.

What are the Address of the Immigration Office in Lang Son city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Lang Son Immigration Office Address : 12 Hoang Van Thu Street, Chi Lang Ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : 0692569158 | Fax: 02053812146 Website : https://langson.