May 31, 2021
Blog

Sở Xây Dựng Ninh Bình

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Bình

  • Địa chỉ : Số 15 (Km số 2) đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Điện thoại : (0229) 3871 638
  • Fax : (0229) 3873 260
  • Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.gov.vn
  • Website : http://soxaydung.ninhbinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ZpKcN22WUhJjSbtm8
TAGS Ninh Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Health Department Of Ninh Binh Province Address : 18 Kim Dong Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Sở Y Tế Ninh Bình
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 18 đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Transportation Department of Ninh Binh Province Address : 40 Le Dai Hanh Street, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 40 đường Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Binh province Address : 2A Pham Hong Thai street, Van Giang ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3871 067 Fax : (0229) 3886 338 Email : solaodongtbxh@ninhbinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 2A đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 067 Fax : (0229) 3886 338 Email : solaodongtbxh@ninhbinh.

Department of Planning & Investment in Ninh Binh province Address : 08 Le Hong Phong street, Van Giang ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3871 156 Fax : (0229) 3873 381 Email : skhdt@ninhbinh.gov.

Ninh Binh province ▹ Business Registration Office in Ninh Binh province Address : 08 Le Hong Phong street, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3880 204 Email : dangkykinhdoanhninhbinh@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 08 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 156 Fax : (0229) 3873 381 Email : skhdt@ninhbinh.gov.