May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Long An

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Long An

  • Địa chỉ : số 70 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An ​
  • Điện thoại : (0272) ​​3826 407 | 3829 050 ​
  • Fax : (0272) 3824 161 | 3829 050 ​
  • Email : syt@longan.gov.vn ​​​
  • Website : https://syt.longan.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/MgdvJD3fXKeGZjCC9
TAGS Long An
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Long An Province Address : 66 Hung Vuong Street, Ward 2, Tan An City, Long An Province Phone :(0272) 3526 465 Fax : (0272) 3824 725 Email : sgtvt​@longan.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Long An Địa chỉ : số 66 đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An Đ​iện thoại :(0272) 3526 465 Fax : (0272) 3824 725 Email : sgtvt​@longan.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Long An province Address : ​76 Nguyen Hue street, ward 1, Tan An city, Long An province Phone : (0272) 3826 214​ ​ Fax : (0272) 3827 149 ​ Email : sld@longan.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Long An Địa chỉ : ​số 76 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : (0272) 3826 214​ ​ Fax : (0272) 3827 149 ​ Email : sld@longan.

Department of Planning & Investment in Long An province Address :  61 Truong Dinh street, ward 1, Tan An city, Long An province. Phone : (0272) 3886 009 ​ Fax : (0272) 3523 404 ​ Email : skhdt@longan.

Long An province ▹ Business Registration Office in Long An province Address : 61 Truong Dinh street, ward 1, Tan An city, Long An province Phone : (0272) 3826 428 Email : thanhtao@longan.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Long An Địa chỉ : ​số 61 đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : (0272) 3886 009 ​ Fax : (0272) 3523 404 ​ Email : skhdt@longan.

Tỉnh Long An ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Long An Địa chỉ : số 61 đường Trương Định , phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An Số điện thoại : (0272) 3826 428 Email : thanhtao@longan.gov.

Justice Department in Long An province Address : 151 Nguyen Dinh Chieu street, ward 1, Tan An city, Long An province. Phone : (0272) 3837 736 Fax : (0272) 3829 522 Email : vpsotuphap@longan.