April 3, 2021
immigration

Soc Trang Business Registration Office

Soc Trang province

▹ Business Registration Office in Soc Trang province

  • Address : 21 Tran Hung Dao street, Soc Trang city, Soc Trang province
  • Phone : (0299) 3828 625
  • Email : phongdkkdst@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Soc Trang province

  • Address : 21 Tran Hung Dao street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province
  • Phone : (0299) 3822 333
  • Email : sokhdt@soctrang.gov.vn
  • Website : https://sokhdt.soctrang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/ytSFEYoN8o6U55tY6
TAGS Soc Trang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Soc Trang province Address : 21 Tran Hung Dao street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : (0299) 3822 333 Email : sokhdt@soctrang.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Sóc Trăng Địa Chỉ : số 21 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 333 Email : sokhdt@soctrang.gov.

Tỉnh Sóc Trăng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 21 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Số điện thoại : (0299) 3828 625 Email : phongdkkdst@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Soc Trang province Address : 197 Hung Vuong street, ward 6, Soc Trang city, Soc Trang province. Phone : (0299) 3820 343 Fax : (0299) 3611 397 Email : sotuphap@soctrang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ: số 197 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại : (0299) 3820 343 Fax : (0299) 3611 397 Email : sotuphap@soctrang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sóc Trăng  Địa chỉ : số 01 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại : 02993615969 Fax : 02993823915 Website : https://soctrang.

Soc Trang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Soc Trang Province (Soc Trang CDC) Address: 376 Lê Duẩn street, ward 9, Soc Trang city, Soc Trang Province. Phone : 19009295 Website : https://kiemsoatbenhtat.