Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Úc (Australia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Quán Úc (Australia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh

We would like to inform there is NO Embassy of Australia in Da Nang City, Vietnam Do you want to find the Embassy of Australia in Hanoi or Consulate General of Australia in Ho Chi Minh city (HCMC) also ? Embassy of Australia in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email

Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Úc (Australia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành

Consulate of Australia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Australia in Da Nang City, Vietnam Do you want to find the Embassy of Australia in Hanoi or Consulate General of Australia in

Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Úc (Australia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Australia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Australia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Australia in

Đại Sứ Quán Úc (Australia) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A 👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Úc (Australia) hiện

Embassy of Australia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Australia in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Tầng 20, toà nhà Vincom Center, số 47 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam (dùng thang máy VĂN PHÒNG trên đường Lý Tự Trọng) Giờ làm

The Consulate General of Australia in Ho Chi Minh city (HCMC) Address : 20th Floor, Vincom Center, 47 Ly Tu Trong street, Ben Nghe ward, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam (Accessible ONLY via the OFFICE lifts on Ly Tu Trong Street) Working hours : Monday to Friday : 08:30 – 17:00 Phone

1 2 3 4