Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Chile tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Chile in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Chile in Hanoi OR Consulate of Chile in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Chile in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại thành phố Đà

Consulate of Chile in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Chile in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Chile in Hanoi OR Consulate of Chile in Ho

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại

Consulate of Chile in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Chile in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Chile in

Đại Sứ Quán Chile tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Chile in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Embassy of Chile in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 121A đường số 38, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : Theo hẹn Điện thoại : (028) 3743 2717 Fax : (028) 3743 2716 Email : chileconsul.

Honorary Consulate of Chile in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 121A Street number 38, Binh Trung Tay ward, district 2, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : By appointment Phone : (028) 3743 2717 Fax : (028) 3743 2716 Email : chileconsul.

1 2 3