Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Síp (Cyprus) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Síp (Cyprus) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Cyprus in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Cyprus in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Cyprus in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map

Lãnh Sự Quán Síp (Cyprus) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Síp (Cyprus) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Síp (Cyprus) tại

Consulate of Cyprus in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Cyprus in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Cyprus in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Lãnh Sự Quán Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Síp (Cyprus) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Cyprus in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Cyprus in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Cyprus in

Đại Sứ Quán Síp (Cyprus) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Síp (Cyprus) hiện chưa thành

Embassy of Cyprus in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Cyprus in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 149B đường Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 2229 4449 Fax : (028) 3821 7592 Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường

Honorary Consulate of Cyprus in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 149B Truong Dinh Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 2229 4449 Fax : (028) 3821 7592 Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/Q3PjZ1UBU78aLhPTA 👉 Please note : There is NO Embassy of Cyprus in Hanoi.

1 2 3