Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Gambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Gambia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Gambia tại TP Đà Nẵng Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Giờ làm việc

We would like to inform there is NO Embassy of Gambia in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Gambia in Hanoi capital city of Vietnam. Embassy of Gambia in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Gambia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Gambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Gambia

Consulate of Gambia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Gambia in Da Nang City, Vietnam Also, there is no Embassy of Gambia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Gambia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Gambia hoặc

Đại Sứ Quán Gambia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập

Embassy of Gambia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Gambia in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is NO

Lãnh Sự Quán Gambia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

Consulate of Gambia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Gambia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is no Embassy of Gambia in Hanoi

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Gambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Gambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1 2