Vài dòng về Georgia Georgia là một quốc gia nằm ở giao điểm của châu Âu và châu Á.  Thủ đô và thành phố lớn nhất của Georgia là Tbilisi – được dịch theo nghĩa đen là “Vị trí ấm áp”.

Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Georgia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Georgia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt

There is NO Embassy of Georgia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Georgia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Georgia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Georgia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Georgia

Consulate of Georgia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Georgia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Georgia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Georgia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Georgia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Georgia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Georgia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Georgia in

Đại Sứ Quán Georgia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Georgia tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Georgia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Georgia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Georgia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Georgia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

1 2 3