Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Gia Lai province Address : 10 Hai Ba Trung street, Pleiku city, Gia Lai province Phone : (0269) 3824 462 Fax : (0269) 3828 316 Email : sldtbxh@gialai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 10 đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại : (0269) 3824 462 Fax : (0269) 3828 316 Email : sldtbxh@gialai.gov.

Department of Planning & Investment in Gia Lai province Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 3824 414 Fax : (0269) 3823 808 Email : skhdt@gialai.

Gia Lai province ▹ Business Registration Office in Gia Lai province Address : 02 Hoang Hoa Tham street, Tay Son ward, Pleiku city, Gia Lai province Phone : (0269) 3823 713 Email : dkkd.gialai@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : (0269) 3824 414 Fax : (0269) 3823 808 Email : skhdt@gialai.

Tỉnh Gia Lai ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Số điện thoại : (0269) 3823 713 Email : dkkd.gialai@gmail.

Justice Department in Gia Lai
March 19, 2021 · TAGS Gia Lai

Justice Department in Gia Lai province Address : 46 Le Thanh Ton street, Ia Kring ward, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 3824 102 Fax : (0269) 3824 102 Email : stp@gialai.

Sở Tư Pháp Gia Lai
March 18, 2021 · TAGS Gia Lai

Sở Tư Pháp Tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 46 đường Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : (0269) 3824 102 Fax : (0269) 3824 102 Email : stp@gialai.

Department of Foreign Affairs in Gia Lai province Address : 02 Trần Phú street, Pleiku city, Gia Lai province. Phone : (0269) 387 9077 (Add the area code 0269 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 269 if calling from outside Vietnam) Fax : (0269) 382 1994 Email : vp.

Sở Ngoại Vụ Gia Lai
March 14, 2021 · TAGS Gia Lai

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại : (0269) 387 9077 (thêm mã vùng 0269 nếu gọi từ tỉnh thành khác ở Việt Nam, thêm đầu số 0084 269 nếu gọi từ nước ngoài) Fax : (0269) 382 1994 Email

1 2 3