The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Kien Giang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6801S – Chau Thanh – Kien Giang Location : Residential area of inter-provincial bus station, road No.

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Kiên Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6801S – Châu Thành – Kiên Giang Địa chỉ : khu dân cư bến xe liên tỉnh, đường số 2,

Education and Training Department of Kien Giang Province Address : 131 Dong Da Street, Vinh Lac Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province Phone : (0297) 3862 045 Fax : (0297) 38639 888 Email : vanphong.sokiengiang@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Kiên Giang Địa chỉ : số 131 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Điện thoại : (0297) 3862 045 Fax : (0297) 38639 888 Email : vanphong.sokiengiang@moet.

Construction Department of Kien Giang Province Address : 745B Nguyen Trung Truc Street, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province. Phone : (0297) 3811 834 | 3811 839 Fax : (0297) 3811 834 Email : sxd@kiengiang.

Sở Xây Dựng tỉnh Kiên Giang Địa chỉ : số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại : (0297) 3811 834 | 3811 839 Fax : (0297) 3811 834 Email : sxd@kiengiang.

Health Department Of Kien Giang Province Address : 01 Tran Hung Dao Street, Thanh Van Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province Phone : (0297) 3862 023 Fax : (0297) 3947 290 Email : syt@kiengiang.gov.

Sở Y Tế Kiên Giang
May 24, 2021 · TAGS Kien Giang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Kiên Giang Địa chỉ : số 01 đường Trần Hưng Đạo, phường Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Điện thoại : (0297) 3862 023 Fax : (0297) 3947 290 Email : syt@kiengiang.gov.

Transportation Department of Kien Giang Province Address : 1190 Nguyen Trung Truc Street, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province. Phone : (0297) 3911 833 Fax : N/A Email : sgtvt@kiengiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Kiên Giang Ðịa chỉ : số 1190 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại : (0297) 3911 833 Fax : N/A Email : sgtvt@kiengiang.

1 2 3