During the height of the Covid 19 pandemic from March 2020, Vietnam has to implement several travel restrictions to prevent the virus from entering the country. In line with this, they have temporarily suspended the issuance of visas to all foreign visitors.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Luxembourg hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Luxembourg tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Luxembourg Tại Thành Phố Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Luxembourg tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Luxembourg in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Luxembourg in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Luxembourg in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map

Lãnh Sự Quán Luxembourg tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Luxembourg hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Luxembourg tại thành phố Đà

Consulate of Luxembourg in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Luxembourg in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Luxembourg in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Lãnh Sự Quán Luxembourg tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Luxembourg hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Luxembourg tại

Consulate of Luxembourg in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Luxembourg in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Luxembourg in

Đại Sứ Quán Luxembourg tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Luxembourg hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Luxembourg in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Luxembourg in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Luxembourg tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Olivier Dung DO NGOC Địa chỉ : số 112/6 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

1 2 3