Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Macedonia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Macedonia tại TP Đà Nẵng Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Giờ làm việc

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Macedonia in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Macedonia in Hanoi capital city of Vietnam. Embassy of Macedonia in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map :

Lãnh Sự Quán Macedonia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Macedonia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Macedonia

Consulate of Macedonia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 There is no Consulate of Macedonia in Da Nang City, Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Macedonia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Macedonia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Macedonia hoặc

Consulate of Macedonia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Macedonia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Macedonia in

Đại Sứ Quán Macedonia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập

Embassy of Macedonia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Macedonia in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is NO

Lãnh Sự Quán Macedonia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Macedonia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

Consulate of Macedonia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Macedonia in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam. 👉 Also, there is no Embassy of Macedonia in

1 2