Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Myanmar in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Myanmar in Hanoi or Consulate of Myanmar in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Myanmar in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Miến

Consulate of Myanmar in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Myanmar in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Myanmar in Hanoi or Consulate of Myanmar in Ho

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of Myanmar in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Myanmar in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Myanmar in

Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện

Embassy of Myanmar in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Myanmar in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 50 đường Sầm Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:00 – 11:30 & chiều 13:00 – 17:00 | riêng

Honorary Consulate of Myanmar in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 50 Sam Son street, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00 & Saturday 08:00 – 11:30 Phone : (028) 5449 0805 Fax : (028) 3842 8879 Email : phuongdt@gmas.

1 2 3