During the height of the coronavirus pandemic from March 2020, the travel and tourism industry has been badly disrupted. In order to stop the spread of the virus, airlines have to cancel flights and some countries have stopped accepting foreign visitors.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hà Lan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Netherlands in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Netherlands in Hanoi or Consulate of Netherlands in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Netherlands in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hà Lan tại

Consulate of Netherlands in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Netherlands in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Netherlands in Hanoi or Consulate of Netherlands in Ho

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Netherlands in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Netherlands in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Netherlands in

Đại Sứ Quán Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành

Embassy of Netherlands in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Netherlands in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 901, toà nhà Saigon Tower, số 29 đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 9.00 – 12.

1 2 3 4