May 9, 2021
Blog

Embassy of Netherlands in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Netherlands in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Embassy of Netherlands in Hanoi or Consulate of Netherlands in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of Netherlands in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 901, toà nhà Saigon Tower, số 29 đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 9.00 – 12.

Consulate General of Netherlands in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Suite 901, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday: 9.