Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Đà Nẵng. 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự

Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự

Đại Sứ Quán Séc (Czech) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán

Lãnh Sự Quán Danh Dự Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Ngo Hong Chuyen Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố

Lãnh Sự Quán Danh Dự Cộng Hoà Séc (Czech Republic) tại Thành Phố Hải Phòng Đại Sứ Danh Dự : Mr. Truong PHAM

Đại Sứ Quán Czech Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cộng Hoà Séc 🇨🇿 Địa chỉ: Plzenska 2578/214 Praha 5 –Novy Smichov 150 00, Séc 🇨🇿 Điện thoại: +420 257 211 540; +420 257 211 792 Fax: +420 257 211 792 Email: dspvietnamcz@yahoo.com Website: https://vnembassy-praha.

1