April 16, 2021
embassy

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Da Nang

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Da Nang City

  • Address : VIETNAM TRANSCEND MINERALS COMPANY LTD., Block G, Street Number 3, Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu District, Da Nang City
  • Mobile phone: 0903 523 838 | 0935 722 544
  • Fax : N/A
  • Email : CTCDN15@tmc-vn.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/uWsSjW7hEdMDEkmo6
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Da Nang city Address : floor 20, Da Nang Administration Center, 24 Tran Phu street, Thach Thang ward, Hai Chau district, Da Nang city Phone : (0236) 3827 616 Fax : (0236) 3822 957 Email : sldtbxh@danang.gov.

Department of Planning & Investment in Da Nang city Address : floor 5-6, Da Nang Administration Center, 24 Tran Phu street, Da Nang city Phone : (0236) 3822 217 Fax : (0236)3829 184 E-mail : skhdt@danang.gov.

Da Nang city ▹ Business Registration Office in Da Nang city Address : floor 6, Da Nang Administration Center, 24 Tran Phu street, Thach Thang ward, Hai Chau district, Da Nang city Map : https://goo.gl/maps/U2W3DLgD9truWnXP9 Phone : (0236) 3821 755 Email : dkkd.

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 5-6, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3822 217 Fax : (0236)3829 184 E-mail : skhdt@danang.gov.

Justice Department in Da Nang city Address : floor 11, Da nang Administration Center,  24 Tran Phu street, Thach Thang ward, Hai Chau district, Da Nang city. Phone : (0236) 3822 822 | 3895 267 Fax: (0236)3895 267 E-mail: stp@danang.

Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3822 822 | 3895 267 Fax: (0236)3895 267 E-mail: stp@danang.