September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục hải quan Hưng Điền

Chi cục hải quan Hưng Điền (sáp nhập vào Bình Hiệp)

  • Mã Chi cục HQ Hưng Điền : 48BE
  • Địa chỉ : ấp 1, xã Hưng Điền, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tf6Vj2y2gEovNe1r7
TAGS Hải Quan