September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Hà Nam

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Hà Nam trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Chi cục Hải quan Hà Nam

  • Mã Chi cục HQ Quản lý các KCN Hà Nam : 27NJ
  • Địa chỉ : đường Lê Duẩn, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  • Điện thoại : (0226) 3842 563
  • Fax : (0226) 3842 563
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/pnTBcZTtjYa78wtT7
TAGS Hải Quan