September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải Quan Nam Định

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Nam Định trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Chi Cục Hải Quan Nam Định

  • Mã Chi cục HQ Nam Định : 27PE
  • Địa chỉ : Km 105, QL10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  • Điện thoại : (0350) 3682 231 | 3682 542
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/oS5w1C5iBTfobTQc6
TAGS Hải Quan