September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Ninh Bình

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Ninh Bình trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Chi cục Hải quan Ninh Bình

  • Mã Chi cục HQ Ninh Bình : 27PC
  • Địa chỉ : Số 2A đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Điện thoại : (0229) 3873191
  • Fax : (0229) 3882169
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/abEGY613eSX6MQXH6
TAGS Hải Quan